PDA

View Full Version : Đồ án tốt nghiệp cầumobiolla
24-09-2012, 09:51 AM
Đồ án tốt nghiệp Cầu

Nguyễn Duy Tuấn : Cầu đúc hẫng [Only registered and activated users can see links]
PA 1 : Cầu đúc hẫng 5 nhịp liên tục 51+76+84+76+51
PA 2 : Cầu dàn thép 3 nhịp liên tục 2x34.5+56+88+56+2x34.5
Mặt cắt ngang 7+2x0.2+2x1.5+2x0.3 . Hộp đơn, vách đứng.
Khổ thông thuyền : 9x60 m

Hoàng Văn Thái : Cầu đúc hẫng [Only registered and activated users can see links]
PA 1 : Cầu đúc hẫng 3 nhịp liên tục 2x33+54+78+54+2x33
PA 2 : Cầu vòm ống thép nhồi 3x33+99+3x33
Mặt cắt ngang 7.5+2x1.5+2x0.25 . Hộp đơn, vách đứng.
Khổ thông thuyền : 7x50 m

Huỳnh Quang Chỉnh : Cầu đúc hẫng [Only registered and activated users can see links]
PA 1 : Cầu đúc hẫng 3 nhịp liên tục 3x33+68.5+95+68.5+3x33
PA 2 : Cầu vòm ống thép nhồi 5x33+90+5x33
Mặt cắt ngang 7.65x2+2x1.0+2x0.25 . Hộp đôi, vách xiên.
Khổ thông thuyền : 12x75 m

Nguyễn Duy Nam : Cầu đúc hẫng [Only registered and activated users can see links]
PA 1 : Cầu đúc hẫng 3 nhịp liên tục 40+45.5+70+45.5+40
PA 2 : Cầu vòm ống thép nhồi 2x40+80+2x40
Mặt cắt ngang 5.5x2+2x1.3+2x0.3 . Hộp đôi, vách xiên.
Khổ thông thuyền : 7x50 m

Nguyễn Như Ngọc : Cầu đúc hẫng [Only registered and activated users can see links]
PA 1 : Cầu đúc hẫng 3 nhịp liên tục 3x33.6+50+78+50+3x33.6
PA 2 : Cầu liên tục đúc trên đà giáo di động MSS 3x45+60+3x45
Mặt cắt ngang 7+2x1.5+2x0.25 . Hộp đơn, vách đứng.
Khổ thông thuyền : 7x50 m

Hoàng Năng Tú ĐH XD : Cầu đúc hẫng [Only registered and activated users can see links]
PA 1 : Cầu đúc hẫng 3 nhịp liên tục 40+80+120+80+40
PA 2 : Cầu extradose 90+180+90
PA 3 : Cầu dây văng 87+182+87
Mặt cắt ngang 5.5x2+2x0.5 . Hộp đơn, vách xiên.
Khổ thông thuyền : 7x50 m

Vương Hùng Vân ĐH GTVT CS2 : Cầu dây văng dầm cứng [Only registered and activated users can see links]
PA 1 : Cầu đúc hẫng 3 nhịp liên tục 3x33+55+80+55+3x33 Hộp đơn, vách xiên.
PA 2 : Cầu dầm thép liên hợp nhịp liên tục 3x33+56+80+56+3x33
PA 3 : Cầu dây văng 2x33+58+122+58+2x33 dầm cứng dạng khung không có bản đáy
Mặt cắt ngang 4.5x2+2x0.25+2x1.05+2x0.25 .
Khổ thông thuyền : 9x60 m

Hoàng Chí Dũng ĐH BKĐN : Cầu dầm thép liên hợp nhịp giản đơn [Only registered and activated users can see links]
PA 1 : Cầu đúc hẫng 3 nhịp liên tục 2x33+56+80+56+2x33 Hộp đơn, vách xiên
PA 2 : Cầu dầm thép liên hợp nhịp giản đơn 9x28
PA 3 : Cầu dây văng 3 nhịp 61+125+61
Mặt cắt ngang 8+2x1.5+2x0.3 .
Khổ thông thuyền :

Hoàng Phú Tuệ : Cầu dầm super T căng trước [Only registered and activated users can see links]
PA 1 : Cầu dầm super T căng trước 3 nhịp liên tục nhiệt 3x37m
PA 2 : Cầu dầm thép liên hợp nhịp giản đơn 3x38.65
Mặt cắt ngang 4.0x2+2x1.5+2x0.5 . 6 dầm
Khổ thông thuyền : 6.5x25 m

Phan Đăng Khoa : Cầu vòm ống thép nhồi bê tông đường xe chạy dưới [Only registered and activated users can see links]
PA 1 : Cầu vòm ống thép nhồi bê tông nhịp 2x29+90+2x29 m
PA 2 : Cầu đúc hẫng 59+90+59
Mặt cắt ngang 14+2x1.2+2x0.55
Khổ thông thuyền : 9x60 m

Đỗ Ngọc Linh : Cầu vòm ống thép nhồi bê tông đường xe chạy giữa [Only registered and activated users can see links]
PA 1 : Cầu vòm ống thép nhồi bê tông nhịp 33+36+96+36+33 m
Mặt cắt ngang 25 m
Khổ thông thuyền : 9x60 m

Nguyễn Đình Duy ĐH BKĐN (tại chức) : Cầu dầm Super T căng trước [Only registered and activated users can see links]
PA 1 : Cầu đúc hẫng 3 nhịp liên tục 52.5+75+52.5 Hộp đơn, vách xiên
PA 2 : Cầu dầm super T căng trước 5x36 m
PA 3 : Cầu dàn thép nhịp giản đơn 60+60+60
Mặt cắt ngang 8+2x1+2x0.25 .
Khổ thông thuyền : sông cấp 5

Nguyễn Đăng Huỳnh Thái Bình ĐH BKĐN (tại chức) : Cầu dầm T căng sau [Only registered and activated users can see links]
PA 1 : Cầu đúc hẫng 3 nhịp liên tục 42+60+42 Hộp đơn, vách xiên
PA 2 : Cầu dầm T căng sau 5x29 m
PA 3 : Cầu dầm T căng sau 7x21.5 m
Mặt cắt ngang 10+2x1.25+2x0.3 .
Khổ thông thuyền : sông cấp 5

Một số bản vẽ và thuyết minh rời về cầu dầm T (tại chức) : Cầu dầm T căng sau [Only registered and activated users can see links]
Chú ý các thuyết minh và bản vẽ trên là không liên quan tới nhau, Trong đó có 1 bài thuyết minh của Trần Cảnh Hoàng trường mình (GTVT TP HCM) do thầy Mai Lựu hướng dẫn. Các bài nào mở thư mục ra không thấy gì thì nhớ mở chế độ xem được file ẩn là thấy liền.


Trần Tân Tiến : Cầu dầm super T căng trước [Only registered and activated users can see links]
PA 1 : Nhịp dẫn Cầu dầm super T căng trước 40 m
PA 2 : Nhịp dẫn Cầu dầm i căng trước 33 m
Mặt cắt ngang 7x2+2x1.2+2x0.3 . 8 dầm
Khổ thông thuyền : 7x50 m

Đặng Văn Tài : Cầu dầm super T căng trước [Only registered and activated users can see links]
PA 1 : Cầu dầm Thép liên hợp bản BTCT 5x34 m
PA 2 : Cầu dầm super T căng trước 5x34 m
Mặt cắt ngang 7.5+2x1.4+2x0.25 . 5 dầm
Khổ thông thuyền : 3.5x25 m

Đỗ Thành Trung : Cầu dầm super T căng trước [Only registered and activated users can see links]
PA 1 : Cầu dầm super T căng trước 38 m
PA 2 : Cầu dầm thép liên hợp bản btct nhịp giản đơn
Mặt cắt ngang 11.25x2+1+2x0.5 . 11 dầm
Khổ thông thuyền :

Dương Chí Hiếu : Cầu dầm super T căng trước [Only registered and activated users can see links]
PA 1 : Cầu dầm super T căng trước 3x30 m
PA 2 : Cầu dầm thép liên hợp bản btct nhịp giản đơn
Mặt cắt ngang 14+2x1.2+2x0.3 . 8 dầm
Khổ thông thuyền : 3.5x25 m

Phan Thừa Đại Thắng : Cầu dầm super T căng trước [Only registered and activated users can see links]
PA 1 : Cầu dầm super T căng trước 3x24.5+33+34.4+33+3x24.5 m
PA 2 : Cầu dầm thép liên hợp bản btct nhịp giản đơn
Mặt cắt ngang 10.75++2x0.5 . 5 dầm
Khổ thông thuyền : 3.5x25 m

TRương Quang Thắng : Cầu dầm super T căng trước [Only registered and activated users can see links]
PA 1 : Cầu dầm super T căng trước 5x35 m
PA 2 : Cầu dầm thép liên hợp bản btct nhịp giản đơn
Mặt cắt ngang 8+1.5x2+2x0.3 . 6 dầm
Khổ thông thuyền : 3.5x25 m

Võ Thế Phương : Cầu dầm super T căng sau [Only registered and activated users can see links]
PA 1 : Cầu dầm super T căng trước 3x35 m
PA 2 : Cầu dầm thép liên hợp bản btct nhịp giản đơn
Mặt cắt ngang 7.5+1.5x2+2x0.25 . 5 dầm
Khổ thông thuyền : 3.5x25 m

Hồ Văn Tri : Cầu dầm I căng sau [Only registered and activated users can see links]
PA 1 : Cầu dầm I căng sau 5x30.8 m
PA 2 : Cầu dầm thép liên hợp bản btct nhịp giản đơn 5x30.8
Mặt cắt ngang 7x2+2.25x2+2x0.3+2x0.45+0.5 . 5 dầm (2 cầu đặt sát nhau, cách nhau 5 cm)
Khổ thông thuyền : 3.5x25 m

Phạm Quang Dũng : Cầu dầm super T căng sau [Only registered and activated users can see links]
PA 1 : Cầu dầm super T căng sau 3x40 m
PA 2 : Cầu dầm thép liên hợp bản btct nhịp giản đơn 3x40
Mặt cắt ngang 7+1.4x2+2x0.25 . 5 dầm
Khổ thông thuyền : 3.5x25 m

Nguyễn Văn Nam : Cầu dầm super T căng trước [Only registered and activated users can see links]
PA 1 : Cầu dầm super T căng trước 3x35.2 m
PA 2 : Cầu dầm thép liên hợp bản btct nhịp giản đơn 3x35.2
Mặt cắt ngang 7+1.5x2+2x0.25 . 6 dầm
Khổ thông thuyền : 3.5x25 m

Nguyễn Tấn Phước : Cầu dầm super T căng trước [Only registered and activated users can see links]
PA 1 : Cầu dầm super T căng trước 3x33 m
PA 2 : Cầu dầm thép liên hợp bản btct nhịp giản đơn 3x33
Mặt cắt ngang 7x2+1.5x2+2x0.3 . 9 dầm
Khổ thông thuyền : 3.5x25 m