Để tạo điều kiện cho khách hàng đăng ký dùng thử phần mềm nhanh nhất và đơn giản nhất, phần mềm dự toán Delta 8.2.9 cho phép mỗi máy tính được sử dụng bản quyền online miễn phí trong 20 ngày (không giới hạn tính năng - không giới hạn số lượng công việc - không giới hạn số hạng mục)
Hướng dẫn cụ thể mời các bạn xem tại đây: giaiphapxaydung. net
Nếu cần hỗ trợ, các bạn gọi số: 0902 212 248 hoặc 04 3990 8058 - Mr Sơn
Cảm ơn đã đọc tin!

View more latest threads same category: